PHÁT HẸN GIỜ

 Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu APEX phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó.

Giá cước từ 50,000 - 150,000 VNĐ (tùy thuộc vào khoảng cách giao hàng và trọng lượng hàng hóa) cho dịch vụ Phát hẹn giờ. Dịch vụ này giúp Quý khách dễ dàng đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về thời điểm nhận hàng của người nhận. Hàng hóa sẽ được APEX sắp xếp cẩn thận để giao đến tay người nhận đúng thời điểm đã hẹn trước.

Dịch vụ này phù hợp với Quý khách có nhu cầu giao hàng theo giờ hẹn, thời điểm giao hàng đến tay người nhận là quan trọng.

 

 

Trân trọng kính chào.